Contacts - ร้านอาหารระยอง แหล่งท่องเที่ยวระยอง จุดถ่ายรูป เช็คอิน คุณไกรริมเขา อาหาร เครื่องดื่ม กาแฟ เบเกอรี่ ใกล้ทะเลสวนสน ทะเลแหลมแม่พิมพ์ สวนพฤกษาศาตร์

คุณไกร ริมเขา
  081-761-7676  
  089-8333 833    
   08 9119 0990    
 kai@khunkrai.com  
Go to content
CONTACT US
ร้านอาหาร คุณไกร ริมเขา
ร้านสวย อาหารอร่อย
ที่กิน ที่เที่ยว ที่เดียวกัน

168/8 ม.3
ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160

081 761 7616, 089 8333 833 ,08 9119 0990 , 038 648055
Email : kai@khunkrai.com

www.khunkrai.com
คุณไกร ริมเขา
MB./Line : 081  761 7676
MB./Line : 089 8333 833
MB./Line : 08 9119 0990
Tel : 038 648 055
Email : Kai@khunkrai.com
Back to content