อาหารชุดสำหรับกรุ๊ปทัวร์ - คุณไกรริมเขา ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ระยอง

Go to content
คุณไกร ริมเขา
เมนูอาหารชุดสำหรับกรุ๊ปทัวร์

วิธีการจอง
  • อีเมล์ kai@khunkrai.com / visit833@gmail.com
  • โทรศัพท์ 038-648055,081-7617676 ,089-83338333
  • Line ID : kaikhunkrai  , visit833
  • มัดจำค่าอาหาร 40% กรณีจองอาหารเกิน 10,000บาท หากราคาอาหารไม่ถึง ไม่ต้องมัดจำ และขอสงวนสิทธิ์การคืนมัดจำทุกกรณี
Back to content